#AccRB9350 -

Cập nhật: 13/08/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 14

Trang phục: 5

Bảng ngọc: 3

Bậc ngọc: -1

Rank: Vàng

Vàng: -1

Ruby: 866

Quân huy: 0

Nổi bật:

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook: https://m.facebook.com/human.high.7?ref=bookmarks

SĐT:

Zalo: