#AccRB9351 - Ngọc chuẩn tướng yena hayate vvvv

Cập nhật: 13/08/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 44

Trang phục: 48

Bảng ngọc: 11

Bậc ngọc: 90

Rank: Kim cương

Vàng: 0

Ruby: 0

Quân huy: 0

Nổi bật: Ngọc chuẩn tướng yena hayate vvvv

Trạng thái: Trắng

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT: 0398309477

Zalo: