#AccRB9352 - Ngọc 90 chuẩn

Cập nhật: 13/08/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 52

Trang phục: 34

Bảng ngọc: 7

Bậc ngọc: 3

Rank: Bạch kim 1

Vàng: 20000

Ruby: 1000

Quân huy: 0

Nổi bật: Ngọc 90 chuẩn

Trạng thái: Chưa có thông tin liên kết

Thông tin Liên hệ

Facbook: Https:www.facebook.com/CloneTb16

SĐT: 0837370474

Zalo: