#AccRB9355 -

Cập nhật: 13/08/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 28

Trang phục: 17

Bảng ngọc: 0

Bậc ngọc: 3

Rank: Vang

Vàng: 4

Ruby: 100

Quân huy: 0

Nổi bật:

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook: Sua tra

SĐT:

Zalo: