#AccRB637 -

Cập nhật: 10/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 23

Trang phục: 8

Bảng ngọc: 5

Bậc ngọc: 90

Rank: Vàng

Vàng: 11000

Ruby: 10000

Quân huy: 0

Nổi bật:

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT:

Zalo: