#AccRB639 -

Cập nhật: 10/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 53

Trang phục: 56

Bảng ngọc: 90

Bậc ngọc: 90

Rank:

Vàng: 25000

Ruby: 856

Quân huy: 1245

Nổi bật:

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT:

Zalo: