#AccRB640 -

Cập nhật: 10/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 82

Trang phục: 186

Bảng ngọc: 30

Bậc ngọc: 90

Rank: Thách đấu

Vàng: 18600000

Ruby: 12368759

Quân huy: 1268844368

Nổi bật:

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT:

Zalo: