#AccRB643 - Bảng Ngọc 69-75 cho ad lẫn rừng . lever 30

Cập nhật: 10/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 18

Trang phục: 5

Bảng ngọc: 70

Bậc ngọc: 3

Rank: Rank vàng

Vàng: 4

Ruby: 150

Quân huy: 6

Nổi bật: Bảng Ngọc 69-75 cho ad lẫn rừng . lever 30

Trạng thái: Bỏ acc hơn 1 tháng / 100 uy tín

Thông tin Liên hệ

Facbook: Hoàng's Trung's

SĐT: 0947360121

Zalo: ko có