#AccRB10444 - Ngọc 74

Cập nhật: 18/08/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 21

Trang phục: 16

Bảng ngọc: 4

Bậc ngọc: 74

Rank: Vàng

Vàng: 7000000

Ruby: 2

Quân huy: 5

Nổi bật: Ngọc 74

Trạng thái: 1 đá quý

Thông tin Liên hệ

Facbook: Hoàn nam

SĐT: 0355077874

Zalo: