#AccRB10447 - Murad - Siêu Viêt

Cập nhật: 18/08/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 27

Trang phục: 24

Bảng ngọc: 6

Bậc ngọc: 69

Rank: Kim cương

Vàng: 10000

Ruby: 700

Quân huy: 0

Nổi bật: Murad - Siêu Viêt

Trạng thái: Chưa có thông tin liên kết

Thông tin Liên hệ

Facbook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100019877713484

SĐT:

Zalo: