#AccRB10450 - Valhien Vinh Quang, aleister quang vinh, chaugnar quang vinh,kil' groth, triệu vân quang vinh, murad siêu việt, skud quang vinh, thane quang vinh,

Cập nhật: 18/08/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 34

Trang phục: 34

Bảng ngọc: 1

Bậc ngọc: 64

Rank: Vàng

Vàng: 0

Ruby: 0

Quân huy: 0

Nổi bật: Valhien Vinh Quang, aleister quang vinh, chaugnar quang vinh,kil' groth, triệu vân quang vinh, murad siêu việt, skud quang vinh, thane quang vinh,

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook: https://m.facebook.com/bo.lai.chim.6B

SĐT: 0911588778

Zalo: 0911588778