#AccRB10452 - Ngọc 75

Cập nhật: 18/08/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 31

Trang phục: 16

Bảng ngọc: 3

Bậc ngọc: 0

Rank: Vàng

Vàng: 3332

Ruby: 284

Quân huy: 0

Nổi bật: Ngọc 75

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook: Tuyên ve

SĐT: 0388014409

Zalo: 0388014409