#AccRB10453 -

Cập nhật: 18/08/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 16

Trang phục: 6

Bảng ngọc: 0

Bậc ngọc: 0

Rank:

Vàng: 0

Ruby: 0

Quân huy: 0

Nổi bật:

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT:

Zalo: