#AccRB10454 - chuẩn 90 superman nakarot... có 2 viên đá qúy 170 viên ngọc 3 có các skin hot đẹp tướng cx zay

Cập nhật: 19/08/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 41

Trang phục: 49

Bảng ngọc: 20

Bậc ngọc: 0

Rank:

Vàng: 0

Ruby: 0

Quân huy: 0

Nổi bật: chuẩn 90 superman nakarot... có 2 viên đá qúy 170 viên ngọc 3 có các skin hot đẹp tướng cx zay

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT: 0389752740

Zalo: 0389752740