#AccRB10458 - Ngoc 60

Cập nhật: 19/08/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 40

Trang phục: 30

Bảng ngọc: 29

Bậc ngọc: 5

Rank: Bach kim ll

Vàng: 3000

Ruby: 2000

Quân huy: 100

Nổi bật: Ngoc 60

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook: 0398468694

SĐT: 0333171643

Zalo: