#AccRB10462 - Nak siêu việt 4 muraz siêu việt buteer xuân nữ ngố ngáo fun trang phục mùa

Cập nhật: 19/08/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 71

Trang phục: 19

Bảng ngọc: 15

Bậc ngọc: 90

Rank: Bk 1

Vàng: 2015

Ruby: 1020

Quân huy: 3

Nổi bật: Nak siêu việt 4 muraz siêu việt buteer xuân nữ ngố ngáo fun trang phục mùa

Trạng thái: Trắng thông tin

Thông tin Liên hệ

Facbook: Nguyen Tuan

SĐT: 0394805168

Zalo: 0394805168