#AccRB10464 -

Cập nhật: 19/08/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 39

Trang phục: 52

Bảng ngọc: 90

Bậc ngọc: 3

Rank: Vàng

Vàng: 1

Ruby: 254

Quân huy: 0

Nổi bật:

Trạng thái: Có sdt

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT:

Zalo: