#AccRB10465 - Ngọc 49 viên

Cập nhật: 19/08/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 28

Trang phục: 24

Bảng ngọc: 6

Bậc ngọc: 90

Rank: Kim cương 4

Vàng: 500

Ruby: 800

Quân huy: 0

Nổi bật: Ngọc 49 viên

Trạng thái: Chưa có thông tin liên kết

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT:

Zalo: