#AccRB10467 -

Cập nhật: 19/08/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 30

Trang phục: 21

Bảng ngọc: 90

Bậc ngọc: 3

Rank: Vàng 1

Vàng: 1944

Ruby: 794

Quân huy: 2

Nổi bật:

Trạng thái: Muốn bán acc

Thông tin Liên hệ

Facbook: Subo

SĐT: 0902429434

Zalo: Bui trong tai