#AccRB647 - 3 bảng ngọc 90

Cập nhật: 10/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 45

Trang phục: 35

Bảng ngọc: 3

Bậc ngọc: 90

Rank: Vàng

Vàng: 0

Ruby: 189

Quân huy: 0

Nổi bật: 3 bảng ngọc 90

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT:

Zalo: