#AccRB648 -

Cập nhật: 10/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 8

Trang phục: 1

Bảng ngọc: 2

Bậc ngọc: 2

Rank:

Vàng: 5000

Ruby: 3000

Quân huy: 0

Nổi bật:

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT:

Zalo: