#AccRB649 - 60

Cập nhật: 10/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 39

Trang phục: 30

Bảng ngọc: 9

Bậc ngọc: 3

Rank: Bach kim

Vàng: 2000

Ruby: 500

Quân huy: 0

Nổi bật: 60

Trạng thái: 1

Thông tin Liên hệ

Facbook: Le hue

SĐT: 0375854562

Zalo: 0375854562