#AccRB650 - 90

Cập nhật: 10/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 60

Trang phục: 90

Bảng ngọc: 10

Bậc ngọc: 3

Rank: Cao thu

Vàng: 1200

Ruby: 100

Quân huy: 1

Nổi bật: 90

Trạng thái: 2

Thông tin Liên hệ

Facbook: Le hue

SĐT: 0375854562

Zalo: 0375854562