#AccRB652 - 90

Cập nhật: 10/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 96

Trang phục: 67

Bảng ngọc: 20

Bậc ngọc: 3

Rank: Cao thu

Vàng: -1

Ruby: 2000

Quân huy: 50

Nổi bật: 90

Trạng thái: 3

Thông tin Liên hệ

Facbook: Le hue

SĐT: 0375854562

Zalo: 0375854562