#AccRB74 - 64

Cập nhật: 31/01/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 17

Trang phục: 4

Bảng ngọc: 2

Bậc ngọc: 64

Rank: vang4

Vàng: 4

Ruby: 100

Quân huy: 0

Nổi bật: 64

Trạng thái: trắng thông tin

Thông tin Liên hệ

Facbook: nam

SĐT: 0378161324

Zalo: