#AccRB655 - Ngọc 83

Cập nhật: 10/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 20

Trang phục: 7

Bảng ngọc: 2

Bậc ngọc: 3

Rank: Bạc 1

Vàng: 2500

Ruby: 200

Quân huy: 0

Nổi bật: Ngọc 83

Trạng thái: ACC trắng

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT: 0337481701

Zalo: 0337481701