#AccRB656 - Ngọc 60

Cập nhật: 10/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 30

Trang phục: 27

Bảng ngọc: 6

Bậc ngọc: 3

Rank: Bạch Kim

Vàng: 6000

Ruby: 285

Quân huy: 400

Nổi bật: Ngọc 60

Trạng thái: Vẫn Ổn

Thông tin Liên hệ

Facbook: Cà Mau Xa Lắm

SĐT: 0905452978

Zalo: 09054473269