#AccRB657 - Ngọc 83

Cập nhật: 10/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 31

Trang phục: 28

Bảng ngọc: 5

Bậc ngọc: 80

Rank: Vàng

Vàng: 10000

Ruby: 256

Quân huy: 156

Nổi bật: Ngọc 83

Trạng thái: ACC trắng

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT: 0337481701

Zalo: 0337481701