#AccRB658 - Có nakrot siêu việt

Cập nhật: 10/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 34

Trang phục: 22

Bảng ngọc: 4

Bậc ngọc: 90

Rank: Bạch kim

Vàng: 1000

Ruby: 100

Quân huy: 5

Nổi bật: Có nakrot siêu việt

Trạng thái: Trắng thông tin

Thông tin Liên hệ

Facbook: https://m.facebook.com/friends/center/requests/?rfj&no_hist=1

SĐT: 0343283660

Zalo: 0343283660