#AccRB669 - Ngọc 44

Cập nhật: 10/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 10

Trang phục: 2

Bảng ngọc: 34

Bậc ngọc: 2

Rank: Bac ll

Vàng: 7988

Ruby: 189

Quân huy: 0

Nổi bật: Ngọc 44

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook: 0945687657

SĐT: 0945687657

Zalo: