#AccRB670 - Ngoc 90 chuan. Ngo Khong, Raz muay thai, nak siêu việt, elsu, murad, lauriel, 3 Thẻ Đổi Tên

Cập nhật: 10/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 47

Trang phục: 39

Bảng ngọc: 6

Bậc ngọc: 90

Rank: Vang 1

Vàng: 500

Ruby: 0

Quân huy: 16

Nổi bật: Ngoc 90 chuan. Ngo Khong, Raz muay thai, nak siêu việt, elsu, murad, lauriel, 3 Thẻ Đổi Tên

Trạng thái: Chua co thong tin lien ket

Thông tin Liên hệ

Facbook: Thụ Ngo Xuân

SĐT: 0936639979

Zalo: