#AccRB671 - ariri thich khach

Cập nhật: 10/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 16

Trang phục: 4

Bảng ngọc: 2

Bậc ngọc: 2

Rank: dong 1

Vàng: 6225

Ruby: 310

Quân huy: 0

Nổi bật: ariri thich khach

Trạng thái: chua co thong tin

Thông tin Liên hệ

Facbook: https://www.facebook.com/

SĐT:

Zalo: