#AccRB676 - Ngoc50

Cập nhật: 11/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 14

Trang phục: 4

Bảng ngọc: 4

Bậc ngọc: 46

Rank: Bac||

Vàng: 2000

Ruby: 500

Quân huy: 0

Nổi bật: Ngoc50

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT:

Zalo: