#AccRB76 -

Cập nhật: 31/01/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 12

Trang phục: 2

Bảng ngọc: 17

Bậc ngọc: 1

Rank: bac 2

Vàng: 1200

Ruby: 120

Quân huy: 0

Nổi bật:

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT: 01698074179

Zalo: