#AccRB679 - Ngọc cấp 3

Cập nhật: 11/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 10

Trang phục: 4

Bảng ngọc: 1

Bậc ngọc: 3

Rank: Bac

Vàng: 10719

Ruby: 0

Quân huy: 0

Nổi bật: Ngọc cấp 3

Trạng thái: Chưa có thông tin lien kết

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT: 0522916758

Zalo: 0927814492