#AccRB10835 - Nakrok siêu việt , khiêu chiến ngọc 90

Cập nhật: 08/09/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 20

Trang phục: 30

Bảng ngọc: 2

Bậc ngọc: 90

Rank: Vàng

Vàng: 1000

Ruby: 200

Quân huy: 0

Nổi bật: Nakrok siêu việt , khiêu chiến ngọc 90

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook: Phan Nguyễn GB

SĐT:

Zalo: