#AccRB10838 - NGỌC 90 CHUẨN CHO NGỘ KHÔNG VÀ SÁT THỦ

Cập nhật: 08/09/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 28

Trang phục: 24

Bảng ngọc: 1

Bậc ngọc: 90

Rank: KIM CƯƠNG 3

Vàng: 3000

Ruby: 57

Quân huy: 0

Nổi bật: NGỌC 90 CHUẨN CHO NGỘ KHÔNG VÀ SÁT THỦ

Trạng thái: CHƯA CÓ THÔNG TIN LIÊN KẾT

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT: 0359670829

Zalo: 0359670829