#AccRB10839 - FULL NGỌC DAME,PHÉP,CHÍ MẠNG,TỐC ĐÁNH 90

Cập nhật: 08/09/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 21

Trang phục: 33

Bảng ngọc: 7

Bậc ngọc: 90

Rank: KIM CƯƠNG 3

Vàng: 1300

Ruby: 140

Quân huy: 0

Nổi bật: FULL NGỌC DAME,PHÉP,CHÍ MẠNG,TỐC ĐÁNH 90

Trạng thái: GIAO DỊCH FULL THÔNG TIN

Thông tin Liên hệ

Facbook: https://www.facebook.com/minascyber

SĐT: 0982644301

Zalo: 0327171915