#AccRB10842 - sjjajabsbhsh

Cập nhật: 09/09/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 11

Trang phục: 4

Bảng ngọc: 4

Bậc ngọc: 7

Rank: kivgj

Vàng: 1

Ruby: 0

Quân huy: 0

Nổi bật: sjjajabsbhsh

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT: 565866855

Zalo: