#AccRB681 - Ngộ Không, Quilen, Zill Full trang phục, rouke, telanat,superman,...

Cập nhật: 11/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 45

Trang phục: 31

Bảng ngọc: 5

Bậc ngọc: 87

Rank: Kim Cương

Vàng: 1883

Ruby: 48

Quân huy: 0

Nổi bật: Ngộ Không, Quilen, Zill Full trang phục, rouke, telanat,superman,...

Trạng thái: chưa có thông tin liên kết

Thông tin Liên hệ

Facbook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100015453431547

SĐT: 0342593943

Zalo: 03642593943