#AccRB10847 -

Cập nhật: 09/09/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 23

Trang phục: 17

Bảng ngọc: 2

Bậc ngọc: 69

Rank: Vang

Vàng: 3000

Ruby: 198

Quân huy: 0

Nổi bật:

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT: 0363570091

Zalo: 0363570091