#AccRB10849 - Arthur lanhx chúa xương hiếm

Cập nhật: 09/09/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 17

Trang phục: 3

Bảng ngọc: 60

Bậc ngọc: 60

Rank: Đồng

Vàng: 563

Ruby: 1019

Quân huy: 0

Nổi bật: Arthur lanhx chúa xương hiếm

Trạng thái: Chưa có thông tin liên kết

Thông tin Liên hệ

Facbook: Arthur bos

SĐT: 0945332506

Zalo: 0945222506