#AccRB10851 - Full 7 bảng ngọc 90 chuẩn

Cập nhật: 10/09/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 50

Trang phục: 65

Bảng ngọc: 7

Bậc ngọc: 90

Rank: Tinh Anh

Vàng: 986

Ruby: 154

Quân huy: 7

Nổi bật: Full 7 bảng ngọc 90 chuẩn

Trạng thái: chưa thông tin

Thông tin Liên hệ

Facbook: Việt V.

SĐT: 0366848090

Zalo: 0366848090