#AccRB10854 - Veres

Cập nhật: 10/09/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 15

Trang phục: 7

Bảng ngọc: 1

Bậc ngọc: 85

Rank: Bach kim 3

Vàng: 15069

Ruby: 169

Quân huy: 0

Nổi bật: Veres

Trạng thái: Chưa có đăng kí sdt

Thông tin Liên hệ

Facbook: Canu Han

SĐT: 0943596402

Zalo: 0945164742