#AccRB10856 - Ngọc 1 bảng 90 3 bảng 88

Cập nhật: 10/09/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 31

Trang phục: 31

Bảng ngọc: 0

Bậc ngọc: 90

Rank: Bạc

Vàng: 3000

Ruby: 247

Quân huy: 0

Nổi bật: Ngọc 1 bảng 90 3 bảng 88

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT: 0358709138

Zalo: