#AccRB10860 - Ngọc 77

Cập nhật: 10/09/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 24

Trang phục: 14

Bảng ngọc: 77

Bậc ngọc: 2

Rank: Rank bk

Vàng: 568

Ruby: 156

Quân huy: 0

Nổi bật: Ngọc 77

Trạng thái: Trắng thông tin

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT:

Zalo: