#AccRB10866 -

Cập nhật: 11/09/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 1

Trang phục: 1

Bảng ngọc: 1

Bậc ngọc: 1

Rank:

Vàng: 1

Ruby: 1

Quân huy: 1

Nổi bật:

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT:

Zalo: