#AccRB10869 - Ngọc 90:ad,hút máu,tank,đấu sĩ

Cập nhật: 12/09/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 31

Trang phục: 44

Bảng ngọc: 5

Bậc ngọc: 0

Rank: Tinh anh

Vàng: 0

Ruby: 0

Quân huy: 0

Nổi bật: Ngọc 90:ad,hút máu,tank,đấu sĩ

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook: Thái Đoàn

SĐT: 0898234009

Zalo: 0898234009