#AccRB684 -

Cập nhật: 11/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 14

Trang phục: 5

Bảng ngọc: 30

Bậc ngọc: 0

Rank: Vàng IV

Vàng: -1

Ruby: 0

Quân huy: 0

Nổi bật:

Trạng thái: Chưa

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT:

Zalo: