#AccRB77 -

Cập nhật: 31/01/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 27

Trang phục: 17

Bảng ngọc: 76

Bậc ngọc: 3

Rank: bac 1

Vàng: 1200

Ruby: 120

Quân huy: 0

Nổi bật:

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT: 01698074179

Zalo: